Trường được thành lập năm 2006 theo quyết định 16/06 QQĐUBND huyện Châu Thành